HỌC BỔNG NĂM 2020 – 2021 CHO SINH VIÊN VIỆT NAM ĐẠI HỌC ELMHURST (Chicago, Mỹ)

 1. SINH VIÊN NĂM NHẤT
 • International Chairman’s Award: Học bổng trị giá $20,000/năm cho bất kỳ sinh viên năm thứ nhất nào sẽ học tại Elmhurst bằng visa F-1. Học bổng được gia hạn lại mỗi năm học (có điều kiện áp dụng).
 • International Discovery Award: Học bổng xét duyệt học bạ, có giá trị từ $1,000 đến $5,000/năm (mỗi mức cách nhau $1,000); và được cộng dồn với International Chairman’s Award.

ELMHURST COLLEGE

 1. SINH VIÊN TRAO ĐỔI
 • Học bổng xét duyệt học bạ từ $8,000/năm đến $17,000/năm.
 • Excellence: $17,000/năm
 • Achievement: $13,000/năm
 • Recognition: $10,000/năm
 • Heritage: $8,000/năm
 • International Discovery Award: $5,000/năm (không dựa trên thành tích học tập và được cộng dồn với học bổng xét duyệt học bạ).

Illinois, Chicago

 1. SINH VIÊN BẬC SAU ĐẠI HỌC

$5,000 International Graduate Scholarship

TỔNG CHI PHÍ Chi phí (1 năm)
Học phí Bậc đại học $38,354
Học phí Bậc thạc sĩ $13,275 – 16,530
Sinh hoạt phí (ăn, ở) trong ký túc xá $10,752

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!