Hội thảo du học

CHỦ ĐỀ

QUỐC GIA

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

ĐĂNG KÝ

Gặp mặt trực tiếp cập nhật tình hình Visa ICEAP Toronto

Canada

HCM (21/08/2020)

10h sáng

Kết thúc

Hội thảo trực tiếp ICMS

Úc

HCM (22/08/2020)

10h sáng

Kết thúc

Hội thảo trực tiếp Centennial College

Canada

HCM (25/07/2020)

10h sáng

Kết thúc

Hội thảo trực tiếp Flinder University

Úc

HCM (27/06/2020)

10h sáng

Kết thúc

Hội thảo trực tiếp SP Jain
Singapore

HCM
(26/12/2020)

10h sáng