CÙNG AMERICAN COLLEGIATE CHUYỂN TIẾP VÀO CÁC ĐH HÀNG ĐẦU MỸ

(AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON, DC)

HỌC BỔNG LÊN TỚI $18,000

American Collegiate cung cấp các chương trình chuyển tiếp dành cho các sinh viên Quốc tế có nguyện vọng theo học tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sinh viên sẽ được học 1 năm đầu tại American University, Washington D.C. (ACDC) hoặc tại UCLA Extension Campus, Los Angeles (ACLA) và sau đó chuyển tiếp lên năm 2. Đây là chương trình phù hợp cho các học sinh có nguyện vọng học tập tại trường có thứ hạng cao tại Mỹ hoặc chưa xác định rõ mình muốn học tại đâu, một năm tại American Collegiate sẽ cho học sinh thêm thời gian để tìm hiểu trong khi học các tín chỉ của chương trình đại học.

Tại American Collegiate sinh viên sẽ được tư vấn 1:1 với đội ngũ các chuyên gia tận hỗ trợ chuyển tiếp vào các trường đại học danh tiếng tại Mỹ là đối tác của American Collegiate. Các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ sinh viên lên kế hoạch cá nhân để tìm kiếm, đăng ký và chuyển tiếp thành công vào các trường đại học mà sinh viên mong muốn.

Trong năm 2018, 100% các sinh viên sau khi học xong chương trình, đã nhận được thư mời chuyển tiếp vào các trường đại học Top 100.

HỌC SINH AMERICAN COLLEGIATE ĐÃ CHUYỂN TIẾP THÀNH CÔNG VÀO:

 • Emory University (#21 National Ranking)
 • University of Southern California (#22 National Ranking)
 • New York University (#30 National Ranking)
 • Boston College (#38 National Ranking)
 • Boston University (#42 National Ranking)
 • University of Miami (#53 National Ranking)
 • Purdue University (#56 National Ranking)
 • Southern Methodist University (#59 National Ranking)
 • George Washington University (#63 National Ranking)
 • Fordham University (#70 National Ranking)
 • American University (#78 National Ranking)
 • Stony Brook University SUNY (#80 National Ranking)
 • University of San Diego (#85 National Ranking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!